Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Vodič za korišćenje e-usluga


„Vodič za korišćenje e-usluga“ je publikacija nastala u okviru projekta „Pristup starijih osoba informacionim i komunikacionim tehnologijama“ Crvenog krsta Srbije u saradnji sa Institutom društvenih nauka a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), 2019. godine. Ova publikacija namenjena je starijim građanima Republike Srbije kao pomoć u korišćenju digitalnih usluga dostupnih putem interneta i onima koji rade sa starijima obuke vezane za korišćenje informacione i komunikacione tehnologije, a zasnovana je na rezultatima istraživanja u okviru istog projekta. Kako ovakvi rezultati ukazuju na rizik od povećavanja digitalne isključenosti starijih u Srbiji koje može da nastupi kao rezultat sve većeg pomeranja usluga u digitalnu sferu, ovaj vodič daje detaljan opis korišćenja usluga portala eUprava (administriranje ličnih dokumenata, zakazivanje termina, pretraga lekova, pregled predmeta na portalu sudova Srbije) kao i korišćenja nekoliko najpopularnijih aplikacija za e-banking u Republici Srbiji. Ovaj vodič treba da doprinese boljoj digitalnoj uključenosti starijih građana Srbije, a koja će opet unaprediti kvalitet njihovog života.

Autori: Nataša Todorović, Milutin Vračević, Goran Bašić, Nataša Miljković, Branka Matijević