Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

10. EVROPSKA KONFERENCIJA U ALMATIJU


01.05.2018

Danas je u Almatiju, Kazahstan, održana radionica predstavnika evropskih i centralnoazijskih nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca kao i nacionalnih društava u svojstvu gostiju na 10. evropskoj konferenciji, koji su razmatrali pripremna dokumenta u procesu donošenja Strategije 2030. Predstavnik Crvenog krsta Srbije je, zajedno sa učesnicima iz ostalih nacionalnih društava, aktivno učestvovao u radu na pripremi osnovnog strateškog dokumenta Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za period do 2030. godine. Cilj rasprave je da se sagledaju aktuelni humanitarni izazovi  kao i mogući smer razvoja modernog društva radi pripreme za pružanje odgovarajuće humanitarne pomoći svima koji budu u nevolji utemeljene na Osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ovaj dokument će biti usvojen naredne godine na redovnoj sednici Generalne skupštine Međunarodne federacije.