Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

10. EVROPSKA REGIONALNA KONFERENCIJA U ALMATIJU – KAZAHSTAN


02.05.2018

10. evropska regionalna konferencija počela je danas sa radom u Almatiju, Kazahstan. Redovno, statutarno zasedanje nacionalnih društava Evrope i Centralne Azije, koje se održava svake četiri godine, okupilo je predstavnike nacionalnih društava, predstavnike Međunarodne federacije društava Crenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta kao i goste - predstavnike nacionalnih duštava sa drugih kontinenata.

Delegaciju Crvenog krsta Srbije koja učestvuje na Konferenciji predvodi prof. dr Dragan Radovanović, predsednik nacionalnog društva, sa članovima: Simka Somer, podpredsednik, Vesna Milenović, Generalni sekretar i Ljubomir Miladinović, rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju,.

Osnovna tema Konferencije je “Povećanje individualnog i kolektivnog uticaja nacionalnih društava u Evropi kako bi se izgradila otpornost, pružila humanitarna pomoć i socijalna zaštita na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.“ Tri podteme kojima se detaljnije razmatra osnovna tema su: Održivost, Koordinacija i saradnja u okviru Pokreta u Evropi i Centralnoj Aziji i Migracije.

Domaćin Konferencije je Crveni polumesec Kazahstana.