Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Aktivnosti zdravog starenja


03.08.2022

Crveni krst Srbije je u skladu sa Dekadom zdravog starenja 2020-2030 od maja meseca 2022. godine otpočeo aktivnosti zdravog starenja koje treba da unaprede kvalitet života starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Ove aktivnosti realizuju se u Crvenom krstu Niša, Crvenom krstu Subotice, Crvenom krstu Kragujevca i Crvenom krstu Čukarice, a nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) sprovodi svoje aktivnosti u Beogradu u okviru istog projekta. Ukupno 100 starijih osoba i osoba sa invaliditetom uključilo se u ove aktivnosti i postoji veliko interesovanje za proširenje broja učesnika. Cilj ovih vođenih susreta je unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja, razvijanje otpornosti i suočavanja sa stresom, ali i prevencija usamljenosti.

U psihosocijalnim grupama trenutno učestvuju korisnici uzrasta od 51 do 89 godina, koji imaju priliku da upoznaju svoje vršnjake, razmenjuju iskustva, diskutuju o različitim temama poput zlostavljanja u starijem životnom dobu, ali i vežbaju zajedno kako bi unapredili fizičko zdravlje i kondiciju.

Aktivnosti zdravog starenja su deo komponente koja se odnosi na psihosocijalnu podršku telefonom, sada prerasle u aktivnosti licem u lice, a koja je deo projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“, projekta koji finansiraju Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj.