Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Ekspertski sastanak u okviru međunarodnog projekta Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)


25.09.2020

U okviru projekta „Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“ u sredu 23. septembra 2020. godine je simultano u Austriji i Srbiji održan ekspertski sastanak, sa učesnicima iz obe države koji su komunicirali onlajn.

Sastanak je deo projekta koji Crveni krst Srbije već godinu dana sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i austrijskim Institutom za izučavanje konflikta, uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj, a govornici na skupu su bili eksperti iz Crvenog krsta Srbije, Austrijskog Crvenog krsta, Instituta za izučavanje konflikta, Medicinskog fakulteta i Filozofskog Univerziteta u Beogradu. Pored njih, sastanku su, delom onlajn, a  delom u salama Austrijskog Crvenog krsta i Crvenog krsta Srbije prisustvovali predstavnici Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Komore socijalnih radnika Republike Srbije, Bečke opšte bolnice i Univerziteta u Beču.

Nakon pozdravnih govora Generalnih sekretara Austrijskog Crvenog krsta i Crvenog krsta Srbije, Michaela Opriesniga i Ljubomira Miladinovića, Cornelia Zwicker iz Austrijskog Crvenog krsta je učesnicima skupa predstavila projekat i njegova dostignuća u prvih godinu dana. Susan Somers iz Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima je poslala snimljenu poruku koja je emitovana na početku sastanka i u kojoj je predstavljen kontekst nasilja nad starijima i posebno starijim ženama na globalnom nivou.

Prof. dr Marija Babović iz grupe za razvojnu inicijativu SeConS predstavila je kvantitativni deo istraživanja o nasilju nad starijim sprovedenog u Srbiji, kao i istraživanja zakonskog okvira koji se odnosi na zaštitu starijih žena od nasilja na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Podaci dobijeni od OEBS, obrađeni u ovom istraživanju pokazuju da je među ženama u Srbiji uzrasta 65-74 godine 55,4% iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja nakon svoje petnaeste godine, a 16% njih je takvo iskustvo imalo u poslednjih godinu dana.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Prof. dr Bojana Matejić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavile su kvalitativni deo istraživanja. U okviru ovog dela projekta organizovano je 17 fokus grupa sa učešćem 157 žena mlađeg, srednjeg i starijeg doba iz urbanih i ruralnih oblasti šest opština u Srbiji, kao i 40 dubinskih intervjua sa socijalnim radnicima i zaposlenima i volonterima iz Crvenog krsta Srbije. Ovi podaci predstavili su kompleksnost fenomena nasilja nad starijim ženama, pokazujući da je ono deo kontinuuma nasilja koje se trpi čitavog života i da se ono retko prijavljuje jer se starije žene plaše za svoju bezbednost, da će ostati bez podrške, da će ostati ekonomski neobezbeđene ali i da ne žele da njihov supružnik, dete ili unuk budu suočeni sa krivičnim prijavama ili odlaskom u zatvor.

Dr Birgitt Haller predstavila je kvalitativni deo istraživanja urađen u Austriji, koji je pokazao da je nasilje nad starijim ženama u ovoj državi u velikoj meri funkcija postojećih socijalnih normi i da je, iako prisutnije u svim slojevima stanovništva, rizik od njega veći među siromašnijim delom populacije kao i u onim porodicama gde tradicionalno postoji patrijarhalno shvatanje odnosa.

Poslepodnevne sesije sastanka su uključile grupni rad tokom kojeg su učesnici iz Austrije i učesnici iz Srbije pojedinačno diskutovali i dali preporuke kako da se kroz promenu javnih politika utiče na razvoj socijalnih normi. Ovo će doprineti umanjenju rizika od nasilja tokom celog životnog ciklusa a sa druge strane doprineti smanjenju stigme koja sprečava žene, da nasilje prijavljuju. Istovremeno, preporučuje se i davanje bolje koordinirane sistemske podrške koja će umanjiti negativne socijalne i ekonomske efekte koje sa sobom nosi prijavljivanje nasilja.