Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Fakultet bezbednosti i Crveni krst Srbije


28.05.2021

Crveni krst Srbije i Fakultet bezbednosti, Univerziteta u Beogradu potpisali su Sporazum o naučno – stručnoj i poslovno – tehničkoj saradnji.

Izražavajući svoje potrebe i interese, strane potpisnice zaključile su ovaj Sporazum radi uspostavljanja međusobne naučno – stručne i poslovno – tehničke saradnje i generalnog utvrđivanja uslova, okvira i vidova saradnje, koja će se odvijati u više oblasti rada u cilju međusobnog povezivanja i objedinjavanja naučnih i stručnih resursa.

Ovaj Sporazum reguliše okvirnu saradnju Crvenog krsta Srbije i Fakulteta bezbednosti, a  konkretni oblici  saradnje, međusobna prava i obaveze, strane će regulisati pojedinačnim sporazumima koji proističu iz generalnog Sporazuma.

Dokument su potpisali generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović i dekan Fakulteta bezbenosti Univerziteta u Beogradu  prof. dr Vladimir N. Cvetković.