Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

INFORMATIVNE RADIONICE


31.05.2017

Dana 29. maja 2017. godine, u prostorijama Crvenog krsta Srbije, održane su informativne radionice na temu Prevencije trgovine ljudima  za student Kriminalističko - policijske akademije kako bi osim akademskog znanja koje su stekli školovanjem dodatno razvili senzibilitet za osobe ranjive od ovog problma i na sublimiran a za mlade najinteresantniji mogući način zaokružili i unapredili naučeno gradivo.

Nakon  sprovedenih radionica zasnovanih na standardizovanim modulima Crvenog krsta, studenti KPA su  metodom vršnjačke edukacije volonterima  Crvenog krsta,  održali dva predavanja i to "Krivičnopravno određenje trgovine ljudima u nacionalnom zakonodavstvu", i  "Prinudni brakovi".  Interaktivan rad i nesmetana komunikacije su svim prisutnim slušaocima olakšli  razumevanje teme i obezbedili bolji nastup u budućem radu.   Sprovedena aktivnost je  učvrstila  dobru saradnju Crvenog krsta Srbije  sa Policijsko – kriminalicijskom Akademijom kao i sarandju medju mladima.