Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Međugeneracijska solidarnost kroz prizmu demografskog starenja


02.06.2017

Novi blog na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva koji piše Nataša Todorović, stručni saradnik, Crvenog krsta Srbije govori o značaju međugeneracijske solidarnosti i potrebi da se ona unapredi. 

Kreiranje svesti je važno za međugeneracijsku solidarnost, ne samo poziv na ravnopravnost i međugeneracijku odgovornost, već njihova komplementarnost omogućiće kreiranje javnih politika koje će smanjiti jaz između generacija i jaz u društvu u celini. 

Saznajte više: http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/?p=8220