Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

MONITORING POSETA PARTNERIMA IZ CRNE GORE-TASIOP PROJEKAT


18.01.2018

U okviru projekta ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’, koji je finansiran od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta, a kojim koordinira Crveni krst Srbije 16. i 17. januara 2018. godine organizovana je dvodneva poseta partnerima iz Crne Gore. Cilj posete bio je pre svega podrška partnerima i bolje upoznavanje sa realizacijom aktivnosti u okviru projekta. Prvog dana posete organizovan je sastanak mreže Dignitas, na kome su svim učesnicima predstavljena metodologija istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta. U pitanju je Istraživanje o položaju starijih i njihovim potrebama koje će se sprovesti u 9 opština, sa ukupno 600 ispitanika (upitnici, kućne posete i fokus grupe). U istraživanju će biti obuhvaćene starije osobe koje žive i u urbanim i u ruralnim sredinama. Završetak istraživanja i konferencija tokom koje će se prezentovati rezultati biće zakazana krajem marta. Na sastanku se diskutovalo i o proširenju mreže i o drugim budućim aktivnostima. Predstavnik Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović govorila je o ljudskim pravima starijih žena i muškaraca. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja i Zavoda za socijalnu i dečiju zaštitu koji ujedno i podržavaju rad mreže u Crnoj Gori.

Drugog dana sastanka Crveni krst Crne Gore je kao koordinator projekta u Crnoj Gori potpisao ugovore sa 12 NVO koje su dobile mikro projekte. Projekti se odnose na različite aktivnosti namenjene starijima i uključuju: interaktivne međugeneracijske radionice/debate, pomoć u školi, izrada ručnih radova, konferencije, kompjutersko opismenjavanje, obuke za starije kako da se uključe u rad lokalnog parlamenta, izložbe fotografija, panel diskusije, kućne posete, psiho-socijalna podrška za starije iz ruralnih oblasti, adaptacija vrta za starije osobe, izrada suvenira, kreativne i edukativne radionice. Svi projekti obuhvataju i promociju putem lokalnih i nacionalnih medija, pa će doprinieti da stariji, ali i njihovi svakodnevni problemi i potrebe budu vidljiviji u zajednici i društvu. Nakon potpisivanja ugovora, partneri su mogli da postave pitanja o svemu što se tiče realizacije, vidljivosti i pravdanja projekata. Pored potpisivanja ugovore predstavnik Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović upoznala je učesnike o projektu iz regionalne perspektive.