Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Monitoring poseta partnerima iz Severne Makedonije


17.03.2023

U okviru projekta ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Kovid-19 i budućih kriza“ koje finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a kojim koordinira Crveni krst Srbije realizovana je poseta partnerima iz Severne Makedonije. U periodu od 12. do 14. marta 2023. godine predstavnici Crvenog krsta Srbije bili su u monitoring poseti partnerima u Crvenom krstu Republike Severne Makedonije i NVO Humanost. Svrha posete je i da se pruži adekvatna podrška partnerima tokom implementacije trogodišnjeg projekta.

Nataša Todorović, koordinatorka projekta i dr Milutin Vračević su tokom prvog dana posete imali sastanak sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Republike Severne Makedonije Sait Saitijem i razgovarali o realizaciji projekta i naučenim lekcijama, kao i budućim planovima vezanim za projekte namenjene starijim osobama. Prvog dana posete održan je sastanak i sa koordinatorkom projekta Ljupkom Petkovskom i koordinatorkom mikrograntova Žaklinom Popović. Deo projekta koji se odnosi na zdravo starenje realizuje se u skladu sa već postojećim planovima i u skladu sa projektom. Mikrograntovi se takođe implementiraju u skladu sa planom i predstavnici Crvenog krsta su realizovali monitoring posete organizacijama u cilju pružanja podrške i provere dosadašnje implementacije. Tokom posete organizovan je i  obilazak  NVO Alchajmer iz Skoplja koji realizuje jedan od 10 mikrograntova. Glavni cilj njihovih aktivnosti je celoživotno učenje i obuka starijih osoba na različite teme koje unapređuju znanje podižu svest o zdravim stilovima života i socijalnoj uključenosti starijih osoba. Predavači i radioničari u okviru ovog projekta su eksperti iz različitih oblasti, ali i poznate ličnosti.

Predstavnici Crvenog krsta Srbije imali su i sastanak sa Marijom Babamovom iz NVO Humanost, radi se o organizaciji koja je u okviru projekta zadužena za zagovaranje za dugotrajnu negu i uvođenje integrisanih usluga za starije osobe i osobe sa invaliditetom.