Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Monitoring poseta projektnim partnerima iz Bosne i Hercegovine


02.10.2023

Кoordinatori projekta iz Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević 28. septembra 2023. godine posetili su dve organizacije koje realizuju mikrograntove u Bosni i Hercegovini od 11 koliko ih je dobilo male projekte. NVO ”Perspektiva plus” iz Istočnog Sarajeva realizuje aktivnosti pod nazivom ”Očuvanje mentalnog zdravlja starijih osoba u vrijeme pandemije Кovid-19”. Ovaj projekat je usmeren na pružanje savetodavnih usluga starijima i podizanje svesti javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja. U okviru projekta oko 15.000 građana je informisano o  značaju očuvanja mentalnog zdravlja. Ova organizacija je kroz fokus grupe  realizovala prikupljanje informacija o potrebama, zatim su se organizovale edukativne psihološke radionice kao i motivacione radionice.

Druga organizacija koju su koordinatori posetili je ”Udruženje dajte nam šansu” radi pre svega sa porodicom i aktivnosti su usmerene ka roditeljima dece sa invaliditetom. Glavni cilj projekta bio je pružanje podrške porodici kroz informacije o pravima, ali i organizovanje Dnevnog boravka gde roditelji mogu da ostave svoju decu na nekoliko sati. U okviru ovog projekta posebno je značajna psihološka podrška i savetodavni rad sa članovima porodice, ali i pomoć tokom kriznih intervencija. Pored konkretnih aktivnosti ova organizacija je aktivna u zagovaranju za veći broj usluga u zajednici i pomoć porodici kroz unapređenje javnih politika.

Takođe su posetili i partnere Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i raѕgovarali sa koordinatorima projekta i Generalnim sekretarom Namikom Hodžićem. Poseta je realizovana u okviru projekta ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Кovid-19 i budućih kriza“ koje finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a kojim koordinira Crveni krst Srbije.