Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obuka neformalnih negovatelja u Somboru


08.12.2022

U okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ 6. i 7. decembra 2022. godine u Crvenom krstu Sombora održane su obuke za neformalne negovatelje. Cilj ovih obuka bio je unapređenje znanja i veština osoba koje brinu o funkcionalno zavisnom članu svoje porodice.

Polaznici su dobili osnovna znanja o komunikaciji sa osobama koje neguju, padovima kod starijih, najčešćim zdravstvenim problemima i hitnim stanjima kod starijih osoba. Posebna pažnja tokom obuke bila je usmerena ka osobama sa dijagnostikovanom demencijom; polaznici su dobili neophodna znanja o tome kako što kvalitetnije brinuti o tim osobama, a sa druge strane dobili su i informacije kako da brinu o sebi i svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Tokom obuke dobili su i konkretne primere koji su se odnosili na neke od najčešćih okolnosti u kojima mogu da se nađu tokom negovanja.

Obuka je održanja u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.