Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obuka za volontere, zaposlene i neformalne negovatelje u Crvenom krstu Sombora


27.03.2024

U okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnim zajednicama (I-CCC)“ u ponedeljak 25. marta u Crvenom krstu Sombora organizovana je obuka za zaposlene, volontere i neformalne negovatelje iz porodica obuhvaćenih aktivnostima projekta. Obuku su držali koordinatori projekta, Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije, a prisustvovalo je 27 osoba.

Projekat uvodi inovativne usluge podrške i nege na lokalnom nivou i ima poseban fokus na osobe sa dijagnostikovanom demencijom i njihove članove porodica. U okviru obuke stavljen je akcenat na uloge volontera, zaposlenih i samih neformalnih negovatelja u procesu pružanja nege i podrške osobi sa dijagnostikovanom demencijom, i šta je to što očekuju jedni od drugih, sa druge strane koje su to usluge koje su nedostajuće i koje bi mogle da se razviju u njihovoj opštini. Projekat je omogućio da se otvori mogućnost za dalju saradnju na lokalnom nivou za unapređenje i razvijanje usluga koje su pilotirane ovim projektom.

Ovaj trogodišnji projekat finansiran  je od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.