Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Odgovor Crvenog krsta na epidemiju


23.03.2020


Crveni krst Srbije je od 17.3.do 22.3.2020. godine , kao odgovor na suzbijanje epidemije virusa korona COVID-19 na različite načine pomogao 11.884 pojedinca(ili 6.943 domaćinstava) uz nagažovanje 926 volontera i 435 zaposlenih u Crvenom krstu.

U svojoj strukturi Crveni krst Srbije je angažovao 122 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama, kao i dve Pokrajinske organizacije Crvenog krsta.

U Republici Srbiji trenutno funkcioniše 84 info centara Crvenog krsta za podršku građanima i 95 volonterskih timova. Pružajaći različite vidove pomoći i podrške volonteri i zaposleni Crvenog krsta prešli su 13.641 kilometara dolazaći do korisnika pomoći Crvenog krsta i građana.

Kapaciteti Crvenog krsta Srbije za odgovor na epidemiju su: 2.478 punoletnih volontera i 581 zaposlenih u organizacijama Crvenog krsta u gradovima i opštinama.