Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Platforma Crvenog krsta Srbije - najistaknutija digitalna inovacija u oblasti migracija za region Evrope


05.04.2024

Crveni krst Srbije je u skladu sa svojim mandatom odgovorio na značajno povećan broj migranata u Republici Srbiji u prethodnih nekoliko godina. Novi izazovi su iznedrili nove ideje u cilju poboljšanja komunikacije sa ljudima u pokretu u našoj državi. Fokus je bio na kreiranju onlajn interaktivnog okruženja – Platforme, koja će biti korisna, ažurna i relevantna za korisnike, a jednostavnog i intuitivnog dizajna sa mogućnošću prevođenja na veliki broj svetskih jezika. Pored informacija o humanitarnim uslugama koje pruža Crveni krst Srbije, korisnici mogu da se informišu o različitim rizicima duž migracione rute i adekvatnim merama opreza, praktičnim podacima o Republici Srbiji, ali i da putem Platforme pruže svoje uvide o temama važnim za njih, te da podele svoje priče.  Međunarodna Federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je prepoznala ovu inicijativu i finansirala kreiranje iste. Uređivački tim volontera i profesionalaca Crvenog krsta Srbije redovno prati upotrebu Platforme i, na osnovu velikog broja parametara ali i uvida korisnika u direktnoj komunikaciji sa njima, aktivno radi na konstantnom unapređenju iste kako bi se na najbolji način odgovorilo na potrebe ove ciljne grupe.  

Platforma Crvenog krsta Srbije je prepoznata od strane Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta Crvenog polumeseca kao najistaknutija digitalna inovacija u oblasti migracija za region Evrope, te je održan intervju na kome su Jelena Anđelić, koordinatorka programa borbe protiv trgovine ljudima i dr Sava Veselinović, predsednik komisije za borbu protiv trgovine ljudima Crvenog krsta Srbije predstavili samu platformu, razgovarali sa predstavnicima Federacije o procesu kreiranja i dizajniranja iste, te o ciljevima u narednom periodu. Posebno je pohvaljen proces kreiranja platforme u kom su učestvovali volonteri i profesionalci Crvenog krsta Srbije uz uvide samih budućih korisnika, zatim jednostavnost pristupa platformi, intuitivnost i praktičnost dizajna, relevantnost, aktivni monitoring korišćenja i modularnost iste. Apostrofirana je mogućnost umrežavanja Nacionalnih društava duž migracionih ruta kroz ovu Platformu u smislu dosezanja što većeg broja migranata i pružanja informacija, pre svega o humanitarnim uslugama koje pružaju, ali i drugim relevantnim informacijama za ljude u pokretu.