Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Poseta Caritasa Crvenom krstu Srbije


09.11.2023

U utorak 7. novembra 2023. godine Crveni krst Srbije posetilo je 7 predstavnica Caritas-a Banja Luke i Caritas-a Mostara i predstavnica Caritasa iz Austrije. Cilj posete bio je da se upoznaju sa radom Crvenog krsta i mreže Humanas.

Važna tema bila je zagovaranje za dostojanstveno starenje kroz promenu javnih politike koje će reflektovati starenje u svim politikama počev od socijalne sigurnosti i zdravlja, preko zapošljavanja, obrazovanja, transporta, međugeneracijske solidarnosti. Posebna tema bio je položaj osoba koje boluju od demencije i njihovih neformalnih negovatelja. Stručni saradnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević prezentovali su edukativne materijale i istraživanja koja su sprovedena u ovoj oblasti. Predstavnici Caritasa su takođe prezentovali svoj rad u ovoj oblasti i izazove sa kojima se susreću. Ovi izazovi su karakteristični su ne samo za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu već su globalni i to je mogućnost za saradnju koja bi podrazumevala zagovaranje na reginalnom i globalnom nivou.