Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Poseta Dnevnom centru za starije osobe u Skoplju


23.04.2018

Koordinator projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) je od 19. do 22. aprila 2018. godine posetio partnere iz Makedonije.

Tokom posete prva dva dana bila su usmerena na posetu Crvenom krstu Makedonije i NVO Humanost koji koordiniraju rad mreže InkluzivaM.

Sa partnerima se razgovaralo o dosadašnjoj realizaciji projekta i budućim planovima za jačanje socijanlog uključivanja starijih osoba.

U okviru posete Nataša Todorović koordinator Crvenog krsta Srbije obišla je jedan od Dnevnih centara u Skoplju, gde se stariji redovno okupljaju, a pored zdravstveno-preventivnih aktivnosti i edukacija, stariji koriste slikarstvo kao put ka socijalnoj uključenosti. Članovi ovog centra učestvovali su na konkursku Pošte Makedonije za marku Republike Makedonije i osvojili su prvo mesto na tom konkursu.

Pored Dnevnog centra poseta je obuhvatila i posetu privatnog Doma za starije “Idila”, koji ima 76 korisnika, koji u uslovima koji su prilagođeni njihovim potrebama dobijaju adekvatnu negu.