Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Poseta migrantskom centru u Obrenovcu


24.09.2019

U toku je prva poseta migrantskom centru u Obrenovcu, u okviru koje se održava predavanje o vrednostima koje zastupa Crveni krst, kao i o prevenciji trgovine ljudima. Ovom prilikom migranti će moći da čuju korisne informacije o tome kako da se zaštite na putu do svog odredišta.

Sa migrantima u toku posete su razgovarali i studenti novinarstva nakon čega će nastati članci i reportaže sa ciljem upoznavanja i razumevanja života i humanitarnih potreba migranata u prihvatnom centru.