Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Poseta tranzitnom kampu za migrante u BiH


30.11.2023

Danas je delegacija Crvenog krsta Srbije koju čine Jelena Anđelić, stručna saradnica za međunarodnu saradnju i Dejana Topisirević, sekretarka Crvenog krsta Palilula, posetila tranzitni kamp Blažuj za migrante kome je kapacitet 1700 ljudi, a gde je sada smešteno 900 osoba. Trenutno su u kampu samo muškarci.

U ovom je kampu leti prolaznost velika, čak i do 500 ulazaka dnevno. Zimi je frekvencija manja i ljudi u pokretu se zbog meteoroloških uslova duže zadržavaju.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u kampu sprovodi svoje redovne aktivnosti, posebno u prvoj pomoći i prevenciji trgovine ljudima.

Poseta koju su činili i predstavnici nacionalnih društava Crvenog krsta Hrvatske, Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Francuske i Bosne i Hercegovine, organizovana je u okviru projekta zaštite migranata koji podržava Međunarodna Federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.