Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Poseta Volonterskom servisu Zvezdara


22.12.2017

U okviru posete partnera iz Crvenog krsta Crne Gore i mreže Dignitas iz Crne Gore, kao i predstavnika Crvenog krsta Makedonije, NVO Humanost i predstavnika mreže InkluzivaM iz Makedonije 21. decembra 2017. godine organizovana je poseta Volonterskom servisu Zvezdara koji je prijatelj mreže HumanaS. Ova poseta deo je redovnih aktivnosti u okviru projekta "INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA", koji finansiraju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.

Poseta je imala za cilj razmenu iskustva i isticanje primera dobre prakse koji bi mogli uz prilagođavanje da se implementiraju i u Crnoj Gori i u Makedoniji. Gosti su imali mogućnosti da čuju o načinu organizovanja volonterskog rada, o edukacijama volontera i superviziji, ali i o svim mogućim aktivnostima koje organizuje Volonterski servis Zvezdara. Vrlo važan deo aktivnosti su kućne posete kod onih koji su teže pokretni do organizovanja kreativnih radionica, škole računara i umetničke radionice za one koji su aktivni. Takođe su stekli i utisak na koji način funkcioniše mreža HumanaS i da je moguće stvarati partnerstva unutar same mreže.