Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Predavanje u Subotici o nasilju nad starijim osobama


11.05.2023

Crveni krst Subotice je tokom nedelje Crvenog krsta 9. maja 2023. godine organizovao predavanje na temu nasilje nad starijim osobama. Ovo predavanje je bilo u okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Kovid-19 i budućih kriza“, finansiranog od strane Evropske unije i Austrijske razvojne agencije. Predavanje je održala koordinatorka projekta i stručna saradnica u Crvenom krstu Srbije Nataša Todorović, a učesnici su bili stanari Gerontološkog centra Subotica.

Preko 30 starijih osoba dobilo je informacije o formama nasilja nad starijima od kojih su neke veoma specifične i pogađaju prevashodno starije osobe, a pogotovo starije žene. Predstavljeni su i glavni indikatori nasilja nad starijima, kako bi mogli da ga prepoznaju kada se ono dešava – drugima ali i njima samima – a poseban deo predavanja odnosio se na to kako se nasilje prijavljuje i na koji način je moguće tražiti podršku za sebe ili drugu stariju osobu pogođenu nekim od tipova nasilja.