Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Predstavljanje nacrta Strategije i Akcionog plana protiv trgovine ljudima


27.02.2013

Radna grupa za izradu predloga nacrta Strategije i Akcionog plana protiv trgovine ljudima je uz stručnu  podršku Biroa za strateško planiranje MUP Republike Srbije i Uprave granične policije izradila predlog nacrta Strategije i Akcionog plana protiv trgovine ljudima. Tokom javne rasprave, koja će trajati do 13. marta, podstiču se diskusije koje bi data dokumenta unapredile pre podnošenja Vladi na usvajanje.

Javna rasprava organizovana na ovaj način je i svojevrsna preventivna kampanja protiv trgovine ljudima pa je Crveni krst Srbije u svojim prostorijama, Simina 19, u četvrtak 28. februara sa početkom u 11 časova  organizovao sastanak povodom predstavljanja nacrta Strategije i Akcionog plana protiv trgovine ljudima i diskusiju  o nacrtima dokumenata.

Dokumenta su prezentovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a u raspravi su učestvovali zainteresovani profesionalci Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta u gradovima i opštinama i omladinci volonteri aktivni u Programu prevencije trgovine ljudima.

Osvnovni princip datih dokumenata je zaštita ljudskih prava, kao uslov za  smanjenje rizika od situacije trgovine ljudima,  ali i ostvarenja  efikasne zaštite prava žrtava trgovine ljudima. Predložena dokumenta predviđaju odgovornosti državnih organa, formiranje novih struktura i širenje kruga partnera.