Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Predstavljena studija „Pristup uslugama dugotrajne nege u Albaniji“


22.05.2023

U okviru projekta ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Kovid-19 i budućih katastrofa“ koje finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija 18. maja 2023. godine predstavljena je studija ”Pristup uslugama dugotrajne nege u Albaniji”.

Konferencija za medije održana je u prostorijama Albanskog Crvenog krsta, a prezentaciji su prisustvovali pored partnera i predstavnici Albanske nacionalne televizije, predstavnici Ministarstva za socijalna pitanja kao i predstavnici Udruženja penzionera Albanije.  Uvodničari na ovom skupu su se složili da je neophodna bliža saradnja sistema zdravstvene, i sistema socijalne zaštite kako bi se starijim licima i osobama sa invaliditetom pružila što kvalitetnija pomoć i nega.

Rezultati istraživanja u Albaniji pokazuju da 31,6% osoba od 65 i više godina ima potrebu za dugotrajnim negom zbog teškoća u funkcionisanju, dok je među osobama sa invaliditetom od 18-64 godine čak 98% onih kojima je potrebna dugotrajna nega zbog velikih poteškoća u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Studija je pokazala da u Albaniji sa jedne strane ne postoji dovoljan broj domova za starije a sa druge strane oni su skupi za starije osobe i njihove porodice, takođe u Albaniji ne postoji ni hraniteljstvo za starije.  Na osnovu ovih rezultata napraviće se plan zagovaranja kako bi se neke usluge unapredile. Ova studija je rađena po istoj metodologiji za ceo region, i treba da bude osnova za formulisanje preporuka o tome kako povećati kapacitet pružalaca usluga i organizacija civilnog društva, kako bi poboljšali javne politike, i kako bi uvećali finansijska davanja.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije koordinatorka projekta govorila je o postignutim rezultatima projekta na Zapadnom Balkanu, koji pored istraživanja sadrži još četiri komponente: humanitarnu pomoć, psihosocijalnu podršku i zdravo starenje, 62 mikrogranta i zagovaranje za usluge dugotrajne nege. Takođe je govorila i o konkretnim rezultatima u Albaniji.

Nakon konferencije organizovana je radionica za partnere koja je podrazumevala pisanje plana zagovaranja na osnovu rezultata istraživanja.

Tokom posete Albaniji predstavnici Crvenog krsta Srbije su posetili Crveni krst Drača i prisustvovali radionici zdravog starenja. Sekretarka Crvenog krsta Drača smatra da su ovakvi projekti jako značajni za starije osobe, jer starije osobe u Albaniji imaju vrlo malo mogućnosti da se okupljaju i da imaju strukturisane aktivnosti.  U okviru ovog dela projekta preko 30 starijih osoba redovno dolazi na aktivnosti zdravog starenja.  Istog dana monitoring poseta je podrazumevala i posetu organizaciji ”Se Bashku“ iz Tirane radi se o organizaciji civilnog društva koja je jedna od 10 organizacija iz Albanije koja je dobila mikrogrant i koja se bavi pravima osoba sa invaliditetom, ali i pravima starijih osoba. Ova organizacija je početkom januara u okviru projekta izradila priručnik koji koristi za zagovaranje o pristupačnosti institucija, trotoara i transporta za osobe sa invaliditetom. Priručnik je izrađen u saradnji sa arhitektom kako bi se olakšala arhitektonska rešenja u gradu Tirana.

Trećeg dana posete predstavnike Crvenog krsta Srbije Natašu Todorović i dr Milutina Vračevića primio je Generalni sekretar Crvenog krsta Albanije Artur Katuci. Na sastanku je razgovarano o postignutim rezultatima projekta i o njegovom značaju za  Nacionalna društva Crvenog krsta u regionu. Takođe je istaknuta potreba za daljim projektima koji su namenjeni unapređenju položaja starijih osoba u regionu.

Projektom ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Kovid-19 i budućih katastrofa“ koordinira Crveni krst Srbije, a partneri u Albaniji su Albanski Crveni krst i Albanska asocijacija gerontologa i gerijatara.