Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Predstavljena studija „Pristup uslugama dugotrajne nege u Severnoj Makedoniji“


24.04.2023

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, 19. aprila 2023. godine predstavljena je studija “Pristup usugama dugotrajne nege u Severnoj Makedoniji” u prostorijama Crvenog krsta Republike Severne Makedonije. Skup su otvorili generalni sekretar Crvenog krsta RSM dr Sait Saiti, ministarka rada i socijalne politike Jovanka Trenčevska, ministar zdravlja dr Fatmir Medžiti Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Saško Jovanov iz udruženja Humanost, kao i predstavnici SeCons Grupe za razvojnu inicijativu koja je i razvila ovu studiju.

U Severnoj Makedoniji 25,6% osoba od 65 i više godina ima potrebu za dugotrajnom negom zbog teškoća u funkcionisanju, dok je među osobama sa invaliditetom od 18-64 godine čak 64% onih kojima je potrebna dugotrajna nega zbog velikih poteškoća u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti – neki su od rezultata istraživanja. Uvodničari na ovom skupu su se složili da je neophodna bliža saradnja sistema zdravstvene, i sistema socijalne zaštite kako bi se starijim osobama i osobama sa invaliditetom pružila što kvalitetnija pomoć i nega.

Ova studija je rađena po istoj metodologiji za ceo region, i treba da bude osnova za formulisanje preporuka o tome kako povećati kapacitete pružalaca usluga i organizacija civilnog društva, kako poboljšati javne politike, i kako uvećati finansijska davanja. To je put da bi se osigurao bolji pristup uslugama dugotrajne nege za starije osobe i osobe sa invaliditetom u redovnim okolnostima, a posebno u slučaju vanrednih situacija poput pandemije izazvane virusom COVID-19, naglašeno je na ovom skupu.

Tokom posete organizovana je radionica sa partnerima u svrhu izrade plana zagovaranja za dugotrajnu negu. Takođe organizovan je i sastanak sa članicama mreže InkluzivaM kojima su predstavljeni rezultati studije.

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Crveni krst Austrije. Ovaj projekat koordinira Crveni krst Srbije, a partneri u Severnoj Makedoniji su Crveni krst Republike Severne Makedonije i udruženje Humanost.

https://www.facebook.com/MediumskaInformativnaAgencija/videos/968779981144367/