Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Prevencija nasija nad starijim ženama (EmPreV): Fokus grupe sa ženama u Pirotu


16.09.2020

U okviru projekta “Osnaživanje starijih žena: prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)” uz pomoć Crvenog krsta Pirot organizovane su fokus grupe sa starijim, sredovečnim i mlađim ženama iz urbane i seoske sredine. Cilj ovih razgovora je bio da se prikupe informacije o nasilju nad starijim ženama, kao i stavovi žena različitih uzrasta i iz različitih sredina o ovoj vrsti nasilja, onome što ga izaziva, rizicima i načinima da se ono spreči.

Sa ženama iz grada Pirota i sela Staničenje razgovarano je o tome koliko je nasilje nad starijim ženama rasprostranjeno po njihovom znanju, koji su faktori rizika i da li same poznaju starije žene koje su pretrpele ili trpe nasilje. Jedna od važnih tema bilo je to kako učesnice vide sistem i njegove mehanizme za zaštitu od nasilja, načine prijavljivanja nasilja i razloge zašto se to ne čini češće. Zašto starije žene ne prijavljuju nasilje najbolje opisuje rečenica jedne od starijih učesnica fokus grupa: „Žene ne prijavljuju zato što kažu ’Boli od njega al’ boli i za njega’“ Socijalna uključenost starijih žena je spominjana kao protektivni faktor, sa potrebom da se više učini na uključivanju starijih osoba uopšte u život zajednice a što će umanjiti rizik od nasilja i voditi ka boljoj koheziji u društvu.

Ovaj projekat realizuje su u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Institutom za istraživanje konflikta iz Austrije, a finansiran je od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.