Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Projekat mladih volontera Crvenog krsta Kraljevo


27.06.2022

Centar za saradnju zemalja Mediterana (CCM) proglasio je pobednike trećeg nagradnog konkursa Greening the Red Contest - Youth Summer Experience Edition, među pobednicima ponovo su se našli mladi iz Crvenog krsta Srbije a ovaj puta to su mladi Crvenog krsta Kraljevo.

Projekat mladih volontera Crvenog krsta Kraljevo ima za cilj da okupi volontere iz 6 organizacija Crvenog krsta  uzrasta od 16 do 25 godina koji će na ekološkom kampu imati priliku da steknu potrebna znanja i veštine o značaju recikliranja.

Glavne tematske celine koje će se obrađivati na ekološkom kampu su:

  • Teorija, nauka i klimatske promene;
  • Klimatska kriza i Crveni krst;
  • Prevencija i rano reagovanje;
  • Ublažavanje posledica katastrofa izazvanih klimatskim promenama.

Centar za saradnju zemalja Mediterana kroz ove projekte želi da podstakne mlade ljude da promene ponašanje i način razmišljanja kao i da promene načine sprovođenja omladinskih letnjih kampova usvajanjem ekološki prihvatljivog pristupa i promovisanjem značaja klimatskih akcija.

Mladi volonteri Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Mediterana su osmišljavali projekte koji mogu doprineti smanjivanju klimatske krize.

Glavne ideje konkursa su bile:

1)realizacija omladinskog kampa uz zeleni pristup logistici (reciklaža iskorišćenog materijala,izbegavanje upotrebe plastike i proizvoda za jednokratnu upotrebu, korišćenje javnog prevoza i slično);

 2) obrađivanje tema kao što su klimatske promene, veza klimatske i humanitarne krize.