Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Savremeni izazovi MHP


14.11.2019

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović, otvorio je tribinu „Međunarodno humanitarno pravo - Savremeni izazovi“, koju je Crveni krst Srbije organizovao 14. novembra 2019. godine. 

Prvi segment tribine posvećen je pitanjima bezbednosti i naoružanja, posebno nuklearnom naoružanju i izazovima koje ono danas predstavlja, dok je drugi bio posvećen obeležavanju 70. godišnjice usvajanja Ženevskih konvencija.

Kao panelisti na tribini su učestvovali Ambasador Branimir Filipović, pomoćnik ministra za bezbednosnu politiku u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije koji je govorio o bezbednosnoj politici, pitanjima razoružanja, neproliferacije i kontrole naoružanja; Profesor dr Vesna Knežević Predić govorila je o nastanku, razvoju i značaju Ženevskih konvencija; Gordana Milenković, zamenik šefa regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Regionalne delegacije u Beogradu posvetila je izlaganje povezanosti ove organizacije i međunarodnog humanitarnog prava i relevantnosti Ženevskih konvencija u savremenim sukobima, dok je generalni sekratar Crvenog krsta Srbije, Ljubomir MIladinović, istakao značaj ovih konvencija za Crveni krst Srbije.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,  Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,  Vojne akademije Univerziteta Odbrane, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za poslovne studije i pravo u Beogradu, Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Državnog univerziteta u Novom Pazaru, volonteri i saradnici Crvenig krsta Srbije aktivno su učestvovali, postavljali pitanja i razmenjivali ideje i stavove  sa panelistima.

Ova tribina je bila deo istoimenog dvodnevnog seminara na kojem su studenti imali priliku da se bliže upoznaju sa  aktivnostima Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, razmene ideje i iskustva sa stručnjacima u oblasti međunarodnog humanitarnog prava i oficirima Vojske Srbije.