Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Seksualno i rodno zasnovano nasilje-edukacija profesionalaca i volontera


21.11.2016

U Beogradu je 16. i 17. novembra 2016. godine, održan dvodnevni seminar na temu: Seksualno i rodno zasnovano nasilje. Ovaj seminar organizovan je u okviru aktivnosti predviđenih Apelom za pomoć migrantima u Srbiji, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i predstavlja pre svega jačanje kapaciteta Crvenog krsta za adekvatno prepoznavanje, reagovanje i upućivanje osoba koje su doživele seksualno i rodno zasnovano nasilje.  Obuka i ciljevi učenja podeljeni su u dva dela:

Ciljevi učenja– prvi dan:

Posle prvog dana, učesnici treba da:

 • razumeju razlike izmedju pola i roda
 • definišu seksualno i rodno zasnovano nasilje
 • prepoznaju različita okruženja i okolnosti vezano za SRZN (npr. hitnost, konflikt, raseljavanje, domovi, škole, internet)
 • razumeju emocionalne i socijalne posledice SRZN-a
 • identifikuju psihosocijalne potrebe preživelih.

Ciljevi učenja – drugi dan:

Posle drugog dana, učesnici treba da:

 • razumeju osnovne principe rada sa osobama koje su preživele SRZN
 • upravljaju obelodanjivanjem vezano za SRZN
 • koriste bazične veštine komunikacija sa osobama koje su preživele SRZN
 • daju upute ljudima pogođenim SRZN-om
 • identifikuju psihosocijalne potrebe osoba koje su preživele SRZN
 • pruže psihosocijalnu podršku osobama koje su preživele SRZN

 

Ova obuka bazira se na tome da je osoba koja je preživela seksualno i rodno zasnovano nasilje centar pristupa: Sve počinje sa njenim iskustvima. Iskustva određuju potrebe a potrebe određuju koje se usluge zahtevaju. Princip ‘ne čini štetu’ je ključan za vođenje korektne prakse psihosocijalne podrške osobama koje su preživele seksualno i rodno zasnovano nasilje. Ovo podrazumeva da osoba koja prijavljuje seksualno i rodno zasnovano nasilje, ali i drugi npr. porodica ili osoba kojoj se  preživeli poveri ne budu izložena daljem riziku od nasilja. Bezbednost preživelog i poverljivost su prioriteti moraju biti obezbeđeni i u svakom trenutku.

Ispred Regionalne kancelarije za Evropu Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, edukaciji je prisustvovala i Lisa Akero, Delegat za zaštitu, rod i raznorodnost u odgovoru na migracije.

Obuku su držali Nevenka Bogdanović, psiholog, Nataša Todorović, psiholog i dr Milutin Vračević, lekar.