Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Svetski dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba - Pristup pravdi


07.06.2021

Međunarodna mreža za prevenciju zlostavljanja starih (INPEA) obeležila je prvi Svetski da borbe protiv zlostavljanja starijih osoba (WEAAD) 2006 godine. WEAAD je proglašen Međunarodnim danom Ujedinjenih nacija 2011. godine u rezoluciji Generalne skupštine A / RES / 66/127. 

 

Ovogodišnja tema je Pristup pravdi. Kriza COVID-19 je istakla uznemirujuće pojave zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u institucijama za dugotrajnu negu i u zajednici u kojoj živi većina starijih osoba. Starije osobe koje su se suočile sa situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja suočavaju se sa višestrukim preprekama u pristupu pravnim lekovima u pogledu dostupnosti, pristupačnosti, prekomernih kašnjenja i nakupljenih sudskih procesa, a tu su i uticaj digitalizacije, rodne diskriminacije, starosne diskriminacije i ukorenjenog ejdžizma u politici, normama i praksi. Pristup pravdi je samo po sebi osnovno pravo i osnovni preduslov za zaštitu i unapređenje svih ljudskih prava.

Panel eksperata će raspravljati o načinima za prevazilaženje barijera i prikazati primere pristupa pravdi starijih osoba koje su pretrpele nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, uključujući i tokom trenutne pandemije COVID-19.

Uvodne reči:

  • Susan Somers, Predsednica mreže INPEA
  • E. g. Federico Villegas, Stalni predstavnik Argentine pri UN u Ženevi, kopredsedavajući Grupe prijatelja ljudskih prava starijih osoba, Ženeva
  • E. g. Enrique Austria MANALO, Stalni predstavnik Filipina pri UN, Njujork (čeka se potvrda)

Panelisti:

  • Claudia Mahler, Nezavisni stručnjak za uživanje svih ljudskih prava starijih osoba
  • Maria Soledad Cisterna Reyes, Specijalni izaslanik Generalnog sekretara UN za invaliditet i pristupačnost
  • Etienne Krug, Direktor odeljenja za socijalne odrednice zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija
  • Tlaleng Mofokeng, Specijalni izvestilac o pravu svakoga na uživanje najvišeg mogućeg standard fizičkog i mentalnog zdravlja (čeka se potvrda)
  • Nataša Todorović, Program menadžer za zdravstvo, Crveni krst Srbije i predstavnik mreže INPEA za Evropu
  • Bill Mitchell, Glavni advokat, Townsville Community Law Inc, Australija

Moderator:

  • Silvia Perel-Levin, predstavnik mreže INPEA u UN i Predsedavajuća NVO Komiteta za starenje, Ženeva

Događaj će biti dostupan uz interpretaciju na međunarodni znakovni jezik i titlove, kao I simultani prevod na francuski, španski, nemački i ruski. Takođe će biti emitovan putem Interneta http://webtv.un.org

 

Ovaj događaj finansira Program Evropske unije za prava, jednakost i građanstvo (2014-2020). Sadržaj predstavlja stavove učesnika i njihova je isključiva odgovornost. Evropska komisija ne prihvata nikakvu odgovornost za korišćenje informacija koje ovaj događaj pruža.

 

REGISTRUJTE SE OVDE

 

Za sva pitanja kontaktirajte:  Silvia Perel-Levin: ngoageing@gmail.com ili Susan Somers: sbsomers5@aol.com