Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

SVETSKI DAN ZDRAVLJA


06.04.2017

Sutra, sedmog aprila u 13 časova u Crvenom krstu Srbije, u svečanoj Sali na prvom spratu održava se konferencija posvećena Svetskom danu zdravlja. Tema ovogodišnje kampanje Svetskog dana zdravlja posvećena je depresiji, a slogan je „Dеprеsiја – hајdе dа rаzgоvаrаmо”. Na konferenciji će učestvovati predstavnici Ministarstva zdravlja, Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Fakulteta za medije i komunikaciju, Gerontološkog centra Beograd, Crvenog krsta Srbije, kao i Medicinskog fakulteta Norveškog Univerziteta za nauku i tehnologiju (NTNU) iz Trondhajma, Norveška.

Crveni krst Srbije u okviru Javnog ovlašćenja posebnu pažnju posvećuje prevenciji i podizanju svesti javnosti o značaju zdravih stilova života, a  Svetski dan zdravlja je datum kada Crveni krst Srbije u svim organizacijama Crvenog krsta na teritoriji Republike Srbije stavlja u fokus  javnozdravstveni problem koji je određen za tu godinu i  svojim aktivnostima doprinosi unapređеnju zdravlja i blagostanja ljudi.

Depresija je bolest koju karakterišu produženo tužno ili sniženo raspoloženje, gubitak interesovanja za aktivnosti u kojima inače uživate, kao i nemogućnost da obavljate svoje dnevne aktivnosti, a  da to stanje traje najmanje dve nedelje. Pored toga, osobe koje pate od depresije obično imaju jedan ili više od sledećih simptoma: gubitak energije; promena apetita; promene u dužini spavanja (spavа se manje ili više); anksioznost; smanjena koncentracija; neodulučnost; nemir; osećanje bezvrednosti, krivice ili beznadežnosti; kao i pomišljanje o samopovređivanju ili samoubistvu.  

Jedna od deset osoba u svetu pati od ozbiljnog depresivnog poremećaja , a skoro jedna od pet osoba je imala ovaj poremećaj u toku svog života. Procenjuje se da će do 2020. godine depresija biti drugi najčešći uzrok invaliditeta u svetu.

Svetska zdravstvena organizacija ukazuje na neophodnost većeg ulaganja u podršku osobama sa poremećajima mentalnog zdravlja podsećajući da čak i u zemljama sa visokim prihodom gotovo 50% osoba koje pate od depresije ne dobija nikakav tretman. U proseku, svega 3% budžeta za zdravstvo ulaže se u mentalno zdravlje: zemlje sa nižim prihodima tipično ulažu manje od jednog procenta dok one sa višim dolaze do udela od pet procenata.

Ulaganje u mentalno zdravlje je ekonomski racionalno, Svetska zdravstvena organizacija saopštava da se za svaki dolar uložen u mentalno zdravlje uštede četiri dolara kroz bolje zdravlje i sposobnost za obavljanje posla. Sa druge strane SZO takođe skreće pažnju na snažnu povezanost između depresije i drugih nezaraznih bolesti i poremećaja. Depresija uvećava zdravstvene rizike vezane za dijabetes ili srčane bolesti, a sa druge strane, osobe koje već pate od ovih zdravstvenih poremećaja su i u uvećanom riziku od depresije. Pored toga, osobe koje pate od depresivnih poremećaja su i u uvećanom riziku od zloupotrebe opijata ali i uvećanom riziku od samoubistva.

Jedan od prvih poteza u sistematskoj borbi protiv depresije je uklanjanje predrasuda i stigme vezanih za ovo oboljenje. Zbog toga je i slogan Svetske zdravstvene organizacije za ovu godinu „Depresija – hajde da razgovaramo“. Za osobe koje žive sa depresijom već sam razgovor sa osobom kojoj veruju je prvi korak ka dobijanju adekvatnog tretmana i konačnom izlečenju i oporavku.