Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Telefonski krugovi Crvenog krsta Srbije istaknuti kao primer dobre prakse na sajtu Red Social Innovation


06.06.2022

Inicijativa „telefonski krug“ koju Crveni krst Srbije sprovodi već godinama u različitim zajednicama u Srbiji i koja je tokom pandemije COVID-19 dobila na važnosti, predstavljena je kao primer dobre prakse na sajtu Red Social Innovation. Red Social Innovation je međunarodni resursni centar za društvene inovacije koji podržavaju Crveni krst Francuske i Crveni krst Španije. Njegov cilj je da testira, analizira i istakne društvene inovacije razvijene u okviru Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, ili od strane drugih privatnih ili javnih aktera.

 

Crveni krst Srbije je prethodnih godina pomogao osnivanje 32 grupe za samopomoć za starije osobe u 20 opština širom zemlje. Ove male neformalne grupe su fleksibilne po strukturi i funkcionisanju, sastoje se od starijih osoba okupljenih po zajedničkim interesovanjima ili nekom drugom kriterijumu i imaju redovne sastanke na kojima se bave različitim aktivnostima, od razonode, preko razmene važnih informacija ( u vezi, na primer, usluga socijalne zaštite ili zdravstvene zaštite i načina na koji im se pristupa), aktivizma na lokalnom nivou (na primer, zagovaranje za smanjenje manje zagađenja).

Aktivnosti ovih grupa za samopomoć nisu mogle da budu izvođene na isti način tokom karantina zbog nemogućnosti da starije osobe napuste svoje domove i sastanu se fizički. Stoga je Crveni krst Srbije podsticao i posredovao prelazak ovih grupa u telefonske krugove, korišćenjem telefona i digitalih aplikacija.

U tom kontekstu, članovi telefonskih krugova su istovremeno i korisnici i volonteri. Osobe sa višom tehničkom stručnošću u korišćenju pametnih telefona delovale su kao primarni volonteri kako bi privukli druge, kao i mentori svojim vršnjacima u tome kako da zovu, šalju tekstualne poruke ili koriste aplikacije kao što su Viber ili Skype. Međutim, svaka osoba je bila u mogućnosti da doprinese tako što je upozorila druge članove kruga o osobi koju poznaje i kojoj bi moglo biti od koristi da bude uključena – stariji usamljeni komšija ili neko slično.

Telefonski krug je niskotehnološko i vremenski ekonomično rešenje za proveru statusa starijih osoba svakog dana i upozorenje ako postoji potencijalna potreba za intervencijom. Transformacija grupa za samopomoć u telefonske krugove bio je prirodan način da se obezbedi da aktivnije starije osobe sa istorijom volontiranja u Crvenom krstu mogu da nastave da budu aktivne uprkos izolaciji, kao i da starije osobe kojima je potrebna podrška ne budu socijalno isključene i izolovane. Uticaj na mentalno zdravlje obe ove grupe bio je blagotvoran, obezbeđujući da starije osobe osećaju da nisu napuštene i da učestvuju u društvu, da po potrebi mogu dobiti podršku od svojih vršnjaka i da podjednako mogu pomoći svojim vršnjacima. Ovo umanjuje usamljenost i razvija osećaj sigurnosti kod starijih osoba kojima psihološki koristi i to što znaju da se brinu o nekome, ali da je neko tu za njih u svakom trenutku.

Prikaz ove incijative može se naći na sajtu Red Social Innovation:

https://red-social-innovation.com/en/solution/serbian-red-cross-phone-circles-to-combat-loneliness-of-older-people-during-pandemic-%ef%bf%bc/

Ovaj članak je, pored engleskog jezika, dostupan i na francuskom i na španskom:

Francuski: https://red-social-innovation.com/fr/solution/serbian-red-cross-phone-circles-to-combat-loneliness-of-older-people-during-pandemic-%ef%bf%bc/

Španski: https://red-social-innovation.com/es/solution/serbian-red-cross-phone-circles-to-combat-loneliness-of-older-people-during-pandemic-%ef%bf%bc/