Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Tematski skup u okviru programa Promocija humanih vrednosti


28.11.2022

Crveni krst Srbije je organizovao Tematski skup u okviru programa Promocija humanih vrednosti (PHV), na Zlatiboru (hotel Palisad) u periodu od 25. do 27. novembra 2022. godine. Na skupu je aktivno učestvovalo više od 50 osoba i to prosvetnih radnika, saradnika psihološko pedagoških službi iz škola, edukovanih mladih volontera i sekretara i stručnih saradnika Crvenog krsta iz 15 gradova i opština sa teritorije Republike Srbije.

Nakon temeljnih priprema, pomenutim skupom je i zvanično otpočeo proces evaluacije programa koji ima za cilj prevenciju vršnjačkog nasilja. Dugogodišnje iskustvo učesnika skupa, u sprovođenju programa Promocija humanih vrednosti, je doprinelo da razgovori budu otvoreni i dinamični, a rad se odvijao u pet fokus grupa. Navedene grupe su se bavile sa nekoliko najznačajnijih tema kao što su: potreba za PHV programom, percepcija Programa, procena tema, obuke, edukativnog i promotivnog materijala, veštine edukatora, uloga prosvetnih radnika i osoba profesionalno angažovanih u Crvenom krstu, prihvaćenost i razumljivost PHV programa.

Na ovom događaju su učestvovali i načelnik Školske uprave Užice, gospodin Vlade Živanović, kao i dr Ivana Petrović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu koja je održala radionicu pod nazivom Humanost u komunikaciji a koja će i sačiniti zaključke i preporuke za dalji razvoj Programa.