Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Održana tribina „Međunarodno humanitarno pravo - Savremeni izazovi“


09.12.2016

Tribina pod nazivom „Međunarodno humanitarno pravo - Savremeni izazovi“, održana je 9. decembra 2016. u organizaciji Crvenog krsta Srbije.

Tribinu je je podržao Međunarodni komitet Crvenog krsta – Regionalna delegacija u Beogradu, a održana je sa ciljem da se podstakne interesovanje studenata za ovu oblast, kao i doprinese boljem razumevanju i prihvatanju ove grane prava.  

трибина студенти

Oko 30 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,  Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vojne akademije Univerziteta Odbrane, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za poslovne studije i pravo u Beogradu, Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu  aktivno su učestvovali, postavljali pitanja i razmenjivali ideje i stavove  sa uvodničarima.

Tribinu je otvorio Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije.

Panelisti su bili:

  • Ambasador mr Branimir Filipović, Pomoćnik ministra – Sektor za bezbednosnu politiku u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije,  koji je govorio o bezbednosnoj politici, pitanjima razoružanja, neproliferacije i kontrole naoružanja;
  • Ambasador Slavoljub Carić, Načelnik Odeljenja za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, koji je studente upoznao sa primenom međunarodnog humanitarnog prava,
  • Prof. Dr Vesna Knežević Predić, sa Fakulteta političkih nauka upoznala je studente sa izazovima sa kojima je humanitarno pravao danas suočeno i koji su načini odgovora na date izazove;
  • Dr Željko Ležaja je predstavio  studentima odnos novih tehnologija,  autonomnih sistema naoružanja i međunarodnog humanitarnog prava i
  • Docent Dr Miloš Hrnjaz sa Fakulteta političkih nauka koji je izložio je pravnu regulativu i problem legalnosti upotrebe nuklearnog naoružanja.