Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Tribina za studente Fakulteta bezbednosti


04.06.2021

Fakultet bezbednosti Beogradskog univerziteta je godinu bezbednosne kulture obeležio različitim događajima vezanim za podizanje svesti o (zdravstvenoj) bezbednosti, uz poseban osvrt na krizu izazvanu pandemijom COVID-19. Jedan od ovih događaja bilo je i organizovanje onlajn tribine „Suočavanje sa lažnim zdravstvenim informacijama tokom pandemije COVID-19 i potreba za efikasnom praksom krizne komunikacije kao i prve psihološke pomoći“.

Tribina je održana 28. 05. 2021. godine putem platforme Webex.

Nataša Todorović, diplomirana psihološkinja i master javnog zdravlja, stručna saradnica za zdravstvenu delatnost Crvenog krsta Srbije, je u okviru tribine govorila o značaju prve psihološke pomoći u vanrednim situacijama, sa posebnim osvrtom na pružanje psihološke prve pomoći u uslovima pandemije.  Ona je objasnila i značaj projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“ koji se uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije usredsređuje na pružanje ove vrste pomoći starijim osobama i osobama sa invaliditetom kome je ona potrebna.

Moderator tribine bila je dr Jasmina Gačić, redovni profesor, Fakulteta bezbednosti a učestvovao je i dr Aleksandar Stevanović, saradnik u nastavi, Medicinski fakultet  – Univerzitet u Beogradu. Interesovanje studenata je bilo veliko i tribina je trajala duže od dva sata sa odgovorima na njihova brojna pitanja.