Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Volonteri u akciji


11.05.2020
dodela pomoci, volonteri crvenog krsta

U periodu od 17. marta do 10. maja 2020. godine volonteri i osobe profesionalno zaposlene u Crvenom krstu u Republici Srbiji, povodom aktuelne pandemije COVID-19, realizovali su 352.904 akcije pomoći ka pojedincima.

Na teritoriji 161 grada/opštine 2.823 volontera Crvenog krsta su dala svoj doprinos na suzbijanju epidemije virusom korona. Doprinos volontera Crvenog krsta se ogleda i kroz 222.782 sata uložena u pružanje pomoći svima kojima je ona potrebna.

Više o akciji volontera