Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Znanjem do dobre prakse


27.02.2024

u pomoći, zaštiti i prevenciji rizičnog ponašanja među migrantima i domaćem stanovništvu

Crveni krst Srbije, prema planu a uz finansijsku podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca  u periodu od 23. do 25. februara  2024.  godine organizovao je obuku  sa ciljem  senzibilisanja  budućih profesionalaca koji u svom radu mogu doći u kontakt sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.

Cilj obuke je razvoj znanja i mogućnosti prepoznavanja indikatora za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima i usvajanje načina pravovremenog i adekvatnog reagovanja  radi smanjenja rizika od trgovine ljudima, ali najvažnije – neophodnost saradnje različitih ustanova i organizacija u zaštiti pojedinca.  

Obuci je prisustvovalo 20 polaznika,  studenata Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.    

O fenomenu trgovine ljudima, preliminarnoj identifikaciji potencijalnih žrtava, indikatorima koji ukazuju na problem, adekvatnoj reakciji i prijavljivanju sumnje, obezbeđivanju podrške žrtvama kao i o funkcionisanju nacionalnog mehanizma upućivanja, učesnike su upoznali Prof.dr Milan Žarković, Kriminalističko-policijska akademija i  Marija Marković,  saradnica iz  Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Obuka koju je vodila Jelena Anđelić, koordinatorka Progama borbe protiv trgovine ljudima, rezultirala je iskazanim interesovanjem prisutnih da se volonterski angažuju u aktivnostima prevencije trgovine ljudima Crvenog krsta Srbije.  Treneri u ovom programu: Nataša Čanak, Sara Mitričević (Crveni krst Novi Sad) i Đorđe Puzović (Crveni krst Palilula), interaktivnim aktivnostima dodatno su pobudili pažnju učesnika za rad u oblasti prevencije trgovine ljudima i naglasili značaj vršnjačke edukacije za postizanje željenih rezultata.