Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Prevencija bolesti zavisnosti

PROMOCIJA ZDRAVLjA I PREVENCIJA BOLESTI ZAVISNOSTI

U Zakonu o Crvenom krstu Srbije, Nacionalnom Društvu je, u skladu sa ciljevima Međunarodnog pokreta dodeljena uloga da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, učestvuje u promociji zdravlja, unapređenju zdravlja pojedinih grupacija stanovništva i prevenciji bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.
Promocija zdravih stilova života i prevencija bolesti zavisnosti na teritoriji Srbije, treba da doprinesu smanjenju broja ljudi, pre svega mladih u pogledu rizičnog ponašanja u svakom obliku i porasti znanja iz oblasti prevencije  i zdravih stilova života.

Ciljevi Crvenog krsta Srbije u ovoj oblasti su:

 1. Promena ponašanja najšire društvene zajednice i usvajanje viših standarda lične higijene, reproduktivnog zdravlja i praksi zdravog življenja.
 2. Doprinos smanjenju broja obolelih od tuberkuloze kroz edukaciju i aktivno pronalaženje obolelih od tuberkuloze u Srbiji, kao i podršku lečenju obolelih u Srbiji  
 3. Smanjivanje patnje palijativnih pacijenata i pomoć porodicama palijativnih pacijenata
 4. Podizanje nivoa svesti javnosti, pre svega mladih o štetnosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

 

Crveni krst kao najveća humanitarna organizacija u zemlji ovaj posao obavlja, koristeći svoje ljudske resurse, mlade volontere. Njihova je uloga prenošenje znanja svojim vršnjacima iz oblasti zdravih stilova života, HIV i AIDS, tuberkuloze, polno prenosivih bolesti, zdrave ishrane, bolesti prljavih ruku, pušenja, bolesti zavisnosti... Oni se u takvim aktivnostima pojavljuju bilo kao edukatori, bilo kao promoteri specifičnih veština koristeći interaktivne metode, vršnjačke diskusione grupe, kao i edukaciju roditelja i prosvetnih radnika. Ovim se unapređuju pozitivni stavovi i otvara mogućnost za porodičnu i diskusiju u lokalnoj zajednici.

Crveni krst Srbije, je nosilac aktivnosti ili ravnopravan partner drugih organizacija na dostizanju ovih ciljeva kroz realizovanje kontinuiranih edukacija, kampanje i obeležavanje svetskih dana koji su posvećeni zdravlju. Ove aktivnosti se odvijaju na lokalnom, gradskom i republičkom nivou.


Kalendar zdravlja

 • 31. januar                    Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima
 • 24. mart                      Svetski dan borbe protiv tuberkuloze
 • 7. april                      Svetski dan zdravlja
 • 31. maj                         Svetskog dan borbe protiv pušenja
 • 26. juna                       Svetski dana borbe protiv zloupotreba droga
 • 26. septembar             Svetski dan srca
 • Novembar                   Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
 • 1. decembar                Svestki dan posvećen brobi protiv HIV i AIDS