Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Crveni krst Srbije prikuplja ponude za uslugu eksterne evaluacije projekta


19.03.2024

Crveni krst Srbije oglašava da je u procesu prikupljanja ponuda za uslugu eksterne evaluacije projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Kovid-19 krize i budućih kriza“. Ovaj projekat realizuje se u regionu Zapadnog Balkana od 2020. godine uz podršku koje obezbeđuju Evropska unija, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst a za potrebe pripreme finalnog izveštaja prema donatorima neophodno je da se sprovede i eksterna evaluacija aktivnosti i postignuća u projektu.

Detaljan projektni zadatak, kao i svi potrebni aneksi su dostupni u prilogu a zvanične ponude treba slati na adresu natasa@redcross.org.rs, zaključno sa 31. martom ove godine u ponoć. Na istu adresu mogu se poslati i upiti vezani za pojašnjenja detalja posla.