Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Eksterna evaluacija projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP)


22.05.2019

Crveni krst Srbije traži ponude za uslugu eksterne evaluacije projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) a na osnovu Smernica/ Terms of Reference dokumenta, koji se može skinuti ispod.

Zainteresovani  kandidati/-kinje  treba  da  pošalju  prijavu  do 27. maja 2019. godine u 17 časova na  e-mail: milutin@redcross.org.rs sa nazivom 'TASIOP project Evaluation ' sa sledećim dokumentima, na engleskom jeziku:

-      Opis procesa evaluacije (ciljevi, metodologija, aktivnosti)

-      Predlog budžeta evaluacije

-      Biografija evaluatora/ evaluatorke