Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

KEP program


16.05.2019

Zapadni Balkan se suočava sa različitim teritorijalnim izazovima i tehničkim ograničenjima kada je reč o smanjenju rizika od katastrofalnih događaja (DRR) i kompleksnih vanrednih situacija iz oblasti javnog zdravlja koje potiču bilo od prirodnih uzroka, bilo od aktivnosti ljudi, kao što su poplave, velika zagađenja vazduha i vode, kao i epidemiologija u vezi sa najnovijim masovnim migracijama.

Rezultati prethodnih istraživanja koja su sproveli stručnjaci ISS i partnerskih institucija na terenu i kroz analizu interne i eksterne literature, pokazuju da su izgradnja tehničkih kapaciteta i praksi koje osiguravaju otpornost, izgleda, glavne slabe tačke u bavljenju ovim pitanjima, posebno kada se posmatraju lokalne i ruralne oblasti. 

Postoji snažna potreba da se diskusija o planiranju i razvoju radne snage podigne na sledeći nivo, kako bi se obezbedilo da ona postane stalna komponenta sveobuhvatne strategije za zdravstvene sisteme, a ne samo odgovor na krizne situacije.

Najnovije izdanje iz serije takozvanih KEP projekata posebnu pažnju poklanja ovoj potrebi da se podrže i ohrabre aktivnosti obuke. Osim svojih organizacionih i funkcionalnih vrednosti u pogledu DRR, KEP serija je zamišljena kao ključni instrument u razvoju nove vizije u bavljenju, konkretno, vanrednim situacijama iz oblasti javnog zdravlja, uz regionalnu komponentu.

Stoga je krovni cilj da se unaprede veštine smanjenja rizika od katastrofalnih događaja i prakse kojima se gradi otpornost, kroz sistem učenja harmonizovan na nivou celog regiona.

Specifični ciljevi su:

  1. Uspostavljanje plana aktivnosti kojima se odgovara na regionalne izazove u pogledu DRR;
  2. Unapređenje tehničkih kapaciteta odabranih stručnjaka koji rade na DRR na regionalnom nivou;
  3. Pružanje tehničke podrške praksama izgradnje otpornosti društvenih zajednica i odgovarajućih veština na lokalnom nivou, testiranjem scenarija za vežbe u stvarnom vremenu sa prekograničnim implikacijama, u vezi sa opasnostima od prirodnih nepogoda;
  4. Razvijanje stalnog foruma - koji bi ponudio otvoren pristup - za međusektorsku razmenu znanja od DRR;
  5. Promocija odgovarajuće dostupnosti kvalitetnih programa za obuku u oblasti DRR u javnom zdravlju, u višim obrazovnim ustanovama na Balkanu.

 

Zemlje učesnice

Istituto Superiore di Sanità – ITALIJA, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" – SRBIJA, Crveni krst Srbije, Istitut za javno zdravlje Crne Gore – CRNA GORA, Instituti i Shëndetit Publik Shqipëri – ALBANIJA, Institut za javno zdravje na REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA.

Program kofinansira CEI Fond pri EBRD, kome doprinosi Italija.