Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Lista javnih nabavki


JN F 3/20 porodični paketi hrane

Br. JN F 3/20 19.05.2020
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za nabavku porodičnih paketa hrane postupak broj F 3/20 REQUEST FOR QUOTATION for the purchase of fam… >>>

JN D 1/20 hrana 10 artikala

Br. JN D 1/20 10.04.2020
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN D 2/20 artikli higijene

Br. JN D 2/20 10.04.2020
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN D 3/20 ambalažne kutije

Br. JN D 3/20 10.04.2020
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN U 1/20 Prevoz dece do Baošića

Br. JN U 1/20 08.04.2020
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: usluga

>>>

JN D 4/20 Hrana za Dečje odmaralište u Baošićima

Br. JN D 4/20 13.03.2020
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN U 4/20 Usluge osiguranja

Br. JN U 4/20 06.03.2020
Vrsta postupka: nabavka male vrednosti
Predmet: usluga

>>>

JN D 13/19 Znakovi priznanja za DDK

Br. JN D 13/19 18.11.2019
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti
Predmet: dobra

>>>

Nabavka 10 artikala hrane

Br. JN D 6/19 12.09.2019
Vrsta postupka: otvopreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Nabavka 9 artikala higijene

Br. JN D 7/19 12.09.2019
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Nabavka kartonskih kutija i nalepnica

Br. JN D 8/19 12.09.2019
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Radovi na adaptaciji Dečijeg odmarališta Crvenog krsta Srbije u Baošićima

Br. JN GR 6/19 19.07.2019
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: gra]evinski radovi

>>>

JN F 4/19 sredstva za održavanje higijene

Br. JN F 4/19 28.06.2019
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

JN F 3/19 Artikli hrane i voda za piće

Br. JN F 3/19 25.06.2019
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

JN U 4/19-2 Osiguranje

Br. JN U 4/19-2 16.05.2019
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti
Predmet: usluga

>>>

JN D 16/19 Nabavka dva vozila

Br. JN D 16/19 17.04.2019
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti
Predmet: dobra

>>>

JN D 3/19 Ambalažne kartonske kutije

Br. JN D 3/19 15.04.2019
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN 10/17-19/1 Štamparske usluge

Br. JN 10/17-19/1 15.04.2019
Vrsta postupka: kvalifikacioni postupak
Predmet: usluga

>>>

JN D 2/19 Artikli sredstava higijene za Program porodičnih paketa

Br. JN D 2/19 12.04.2019
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN D 1/19 Deset artikala hrane za Program narodnih kuhinja

Br. JN D 1/19 12.04.2019
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>