Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Lista javnih nabavki


F 11/24 setovi za čišćenje

Br. F 11/24 11.06.2024
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

F 9/24 Radovi magacin Mladenovac

Br. F 9/24 23.05.2024
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: usluga

>>>

Radna odeća

Br. F4/24 06.03.2024
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Štampanje materijala

Br. JN F3/24 28.02.2024
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: usluga

>>>

JN F2/24 Priznanja za dobrovoljno davalaštvo krvi

Br. JN F2/24 30.01.2024
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 13/23 nabavka paketa hrane

Br. JN F 13/23 23.11.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Zaštitna oprema

Br. JN F 9/23-2 05.10.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 12/23 nabavka uniformi

Br. JN F 12/23 21.09.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Brendirani artikli

Br. F 11/23 08.09.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Priručnici i lifleti

Br. F 10/23 08.09.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 9/23 humanitarna pomoć

Br. JN F 9/23 07.09.2023
Vrsta postupka: otvoreni postpak
Predmet: dobra

>>>

Paketi hrane i higijene

Br. JN F 8/23 05.09.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 3/23 računarska oprema

Br. JN F 3/23 15.03.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 2/23 Trenazna oprema

Br. JN F 2/23 24.02.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F1/23 Priznanja za DDK

Br. JN F1/23 04.01.2023
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 23/22 Kancelarijski materijal

Br. JN F 23/22 22.12.2022
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 20/22 Radna uniforma

Br. JN F 20/22 30.11.2022
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

F 13/22 Nosila

Br. F 13/22 06.07.2022
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN F 14/22 osnovni manikin

Br. JN F 14/22 06.07.2022
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

F 12/22 racunarska oprema

Br. F 12/22 16.05.2022
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>