Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Contacts


Prof.dr Dragan Radovanović

Predsednik Crvenog krsta Srbije

tel.: 011/30 32 125

Dr Milutin Mihajlović

Potpredsednik Crvenog krsta Srbije

tel.: 011/30 32 125

Živojin Jokanović

Potpredsednik Crvenog krsta Srbije

tel.:011/30 32 125

Mr.sci Sinjka Somer

Potpredsednik Crvenog krsta Srbije

tel.: 011/30 32 125

Ljubomir Miladinović

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije

tel.: 011/30 32 125

Marijana Rodin

Poslovni sekretar

tel.: 011/30 32 125 Faks: 011/26 34 348

marijana@redcross.org.rs

Marija Čukić

Stručni saradnik za dobrovoljno davalaštvo krvi

011/30-32-125 lok.110

marija@redcross.org.rs

Ruža Petrović

Stručni saradnik za službu traženja

011/30-32-125 lok. 227

ruza@redcross.org.rs

Dr Ljubica Aleksić

Stručni saradnik za prvu pomoć

011/30-32-125 lok. 115

ljubica@redcross.org.rs

Biljana Cvetković

Stručni saradnik za podmladak i omladinu

tel.: 011/ 30 32 129 lok. 117

bilja@redcross.org.rs

Jelena Radojičić

Stručni saradnik za socijalnu delatnost

tel.: 011/ 30 32 129 lok. 127

jelenaradojicic@redcross.org.rs

Dragoslav Karić

Stručni saradnik za organizaciju, razvoj i normativnu delatnost

tel.: 011/30-32-129 lok. 206

dragoslav.karic@redcross.org.rs

Ranko Demirović

Koordinator programa za delovanje u nesrećama

tel.: 011 3032119 lok. 131; faks: 011 2622965

ranko@redcross.org.rs

Ljubomir Miladinović

Rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju

tel.: 011/32 81 086; 2631 225 lok. 217 faks: 26 22 830

ljubomir@redcross.org.rs

Saša Avram

Stručni saradnik za difuziju i međunarodno humanitarno pravo

tel.: 011/30-32-125 lok. 215

sasha@redcross.org.rs

Jelena Anđelić

Stručni saradnik za Program borbe protiv trgovine ljudima

tel.: 011/30-32-125 lok. 214

jelena@redcross.org.rs

Slađana Dimić

Stručni saradnik za informisanje i propagandnu delatnost

tel.: 011/26-21-425 ; 011/30-32-125 lok. 132

sladjana@redcross.org.rs

Sanja Drezgić - Ostojić

Stručni saradnik

tel.: 011/30-32-125 lok. 105

sanja@redcross.org.rs

Dr Milutin Vračević

Stručni saradnik

tel.: 011/26-22-121 lok. 111

milutin@redcross.org.rs

Nataša Todorović

Stručni saradnik za zdravstvenu delatnost

tel.: 011/26-22-121 lok. 109

natasa@redcross.org.rs

Branislav Milenković

Stručni saradnik za migracije i spasilaštvo na vodi

tel.: 011/30-32-125 lok. 106

bane@redcross.org.rs

Valter Rodin

Koordinator logistike i finansijskog razvoja

tel.: 011/30-32-125 lok. 220

valter@redcross.org.rs

Momčilo Bjelivuk

Rukovodilac službe Odmarališta

tel.: 011/30-32-125 lok. 124, 134

momcilo@redcross.org.rs

Olivera Aleksić

Rukovodilac finansijske službe

tel.: 011/30-32-125 lok. 211

olivera@redcross.org.rs

Srđan Ličina

Rukovodilac službe transporta

tel.: 011/2632-634 ; 011/30-32-125 lok. 116

srdjan@redcross.org.rs

Nikola Radovanović

Rukovodilac službe za opšte i tehničke poslove

tel.: 011/30-32-125 lok. 118

nikola.radovanovic@redcross.org.rs

Nikola Radovanović

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

tel.: 011/30-32-125 lok. 118

nikola.radovanovic@redcross.org.rs

Mirko Ružić

Dokumentacioni centar Crvenog krsta Srbije

tel.: 011/30-32-125 lok. 121

mirkoruzic@redcross.org.rs

Predsednik i potpredsednik su volonterske funkcije.