Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Organizational Development

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14, 15. и 16. Закона

Организација и развој прати и омогућава да Црвени крст Србије функционише као добро организовано Национално друштво на територији Републике Србије, на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Статута Црвеног крста Србије.

Континуирано се остварује сарадња са надлежним министарствима Владе Републике Србије, институцијама и органима, са циљем да организације Црвеног крста што успешније реализују своје циљеве и задатке и истовремено постижу већу афирмацију Црвеног крста кроз унапређење односа са јавношћу, а на нивоу организација Црвеног крста у градовима и општинама са локалном самоуправом, школама, факултетима, здравственим установама, месним заједницама, предузећима и удружењима која се баве хуманитаним питањима.

Активности су усмерене на:

  • решавању значајних питања за постојање и деловање организације Црвеног крста у Републици Србији у финансијском, материјалном и кадровском смислу,
  • примену Закона о Црвеном крсту Србије, ангажовању на његовом поштовању у органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе и остваривању предвиђених средстава из извора средстава предвиђених законом,
  • функционисању организација Црвеног крста у складу са нормативним актима која регулишу рад и специфичност организације Црвеног крста и донетим одлукама управних органа Црвеног крста Србије,
  • мотивацију грађана да буду чланови Црвеног крста и оснивању основних организација, подружница, актива и повереништава,
  • електронском вођењу евиденције значајних за област организације и развоја,
  • праћењу законских прописа,
  • изради нормативних аката чији се огледни примерци достављају саставним деловима Црвеног крста Србије.

Црвени крст Србије у свом саставу има две покрајинске организације Црвеног крста, Црвени крст Војводине и Црвени крст Косова и Метохије, и 182 организације Црвеног крста у градовима и општинама.