Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Social


У складу са општим циљем социјалне делатности Црвеног крста Србије а то је олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи и у случајевима ванредних ситуација, развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите, Црвени крст Србије спроводи следеће активности