Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

International Department


(Pravni osnov:Zakon o Crvenom krstu Srbije član 9, tačka 2. i član 11,13. i 14. - Crveni krst Srbije realizuje aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje i Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6. i 7, član 9, tačka 4. i član 14. tačka 4.)

Međunarodnu saradnju nacionalnog društva čini niz aktivnosti u komunikaciji i saradnji sa drugim sastavnim delovima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje: MP CK/CP) – nacionalnim društvima (dalje: ND), Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje: MFCK), Međunarodnim komitetom Crvenog krsta (dalje: MKCK), drugim međunarodnim, humanitarnim, nevladinim i vladinim organizacijama, agencijama Ujedinjenih nacija (dalje: UN) i Ministarstvom spoljnih poslova Vlade Republike Srbije kao i drugim ministarstvima kada se radi o pitanjima iz njihove nadležnosti.

Statut MP CK/CP definiše Međunarodnu saradnju kao jedno od osnovnih obeležja samostalnog ND. Dokumenta MP CK/CP utvrdila su principe ostvarivanja međunarodne saradnje i, u tom smislu, posebno ističu značaj poštovanja više Osnovnih principa – nezavisnosti, neutralnosti, jedinstva.

Međunarodnu saradnju ND u najvećoj meri ostvaruju neposredno, kroz različite forme i sadržaje.

Najviši organi Crvenog krsta Srbije ovu aktivnost su uredili Statutom Crvenog krsta Srbije kao i Uputstvom o ostvarivanju međunarodne saradnje u Crvenom krstu Srbije u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Međunarodna saradnja ND pripada kako obaveznim i tradicionalnim aktivnostima članica MP CK/CP, tako je i sastavni deo programskih aktivnosti.

Посебно значајно место ова активност има и у стратешком документу Црвеног крста Србије – План акције 2014. – 2018. Овим документом је утврђено да Међународна сарадња припада међу основне програмске приоритете сврстане у десет кључних области деловања.

Управни одбор Црвеног крста Србије на својојседници 16. маја 2008. Године донео је Упутство о остваривању међународне сарадње у Црвеном крсту Србије којим се регулишу сви поступци у овој активности за све нивое организовања у НД.