Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Akcija „Jedan paketić puno ljubavi“

Obezbeđivanje paketića koji sadrži slatkiše, igračku ili knjigu u zavisnosti od uzrasta, sredstva higijene i neki odevni predmet.

Cilj da  se deci korisnicima narodnih kuhinja i deci koja su na lečenju u bolnicama olakšaju okolnosti u kojima odrastaju obezbeđivanjem artikala za novogodišnje pakete, na celoj teritoriji Republike obezbeđivanjem jednog paketića koji  sadrži slatkiše, igračku ili knjigu u zavisnosti od uzrasta, sredstva higijene i  neki odevni predmet.