Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Intenzivni međunarodni kontakti


10/11/2017

Redovno zasedanje Saveta delegata Crvenog krsta i Crvenog polumeseca uz ucešće predstavnika 185 nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, održava se u Antaliji, Turska. 


Delegacija Crvenog krsta Srbije imala je danas sastanak sa najvišim predstavnicima Crvenog krsta Rumunije sa kojima je razgovarano o unapređenju saradnje posebno na nivou lokalnih organizacija u okviru prekogranične saradnje. Dogovorena je i poseta delegacije Crvenog krsta Srbije nacionalnom društvu u Rumuniji u aprilu naredne godine.


Delegacija Crvenog krsta Srbije do sada je imala više sastanaka i kontakata sa najvišim predstavnicima Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i nacionalnih društava iz Španije, Italije, Nemačke, Norveške, Švedske, Austrije, Irske, Libana, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.