Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

OBELEŽAVANJE 15. JUNA, MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA


14/06/2017

Povodom 15. juna Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti organizuju konferenciju “Zlostavljanje starijih - šta dalje, kako sprečiti?” koja će biti održana u Crvenom krstu Srbije 15. juna sa početkom u 10:30 časova u svečanoj sali na I spratu.  Na konferenciji će govoriti Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, dr Meho Mahmutović, državni sekretar Ministarstvo zdravlja, dr Zsofia Pusztai, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Vladana Jović, zamenik Zaštitnika građana, Prof. dr Snežana Pavlekić, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet u Beogradu, Nadežda Satarić, Amity, Gordana Ković, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Jasmina Tanasić, Stalna konferencija gradova i opština i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.

Zlostavljanje starijih je često skriveno, potcenjeno i ignorisano i dugo se smatralo da je ono privatna stvar. Nije  iznenađenje da se ono uglavnom prijavlljuje mnogo manje nego što se dešava. Konferencijom želimo da pozovemo javni i civilni sektor, profesionalce i same starije, da tokom cele godine rade na prevenciji diskriminacije i svih oblika zlostavljanja starijih osoba koje delimo u sledeće kategorije: psihološko – uvrede, optužbe, prinude, ignorisanje, posmatranje s visine; fizičko – udaranje, štipanje, batine, pretnje nasiljem i smrću; seksualno – silovanje, silovanje u pokušaju, neprimereno dodirivanje i neadekvatan lascivan rečnik; finansijsko – iskorišćavanje zarad ostvarenja fiansijskog dobitka, na primer uzimanje štednje bez dozvole ili onemogućavanje pristupa prihodu ili imovini; zanemarivanje – uskraćivanje namirnica ili davanje neadekvatne hrane, napuštanje, uskraćivanje higijenskih radnji ili čiste odeće, izlaganje socijalnoj izolaciji; strukturno – sistemsko zlostavljanje u kome društvo odriče vrednost starijim muškarcima i ženama.

Poslednje istraživanje na temu zlostavljanja starijih u Srbiji  sproveo je  Crveni krst Srbije 2016. godine u 9 opština u Srbiji, a u kome je učestvovalo 616 starijih osoba. Istraživanje je pokazalo: da je 18,6% starijih osoba doživelo neki oblik zlostavljanja tokom trećeg i četvrtog životnog doba, podaci dobijeni u ovom istraživanju veoma su slični podacima koje smo dobili telefonskim istraživanjem na 800 starijih osoba koji su objavljeni krajem 2015. godine (Poverenica i Crveni krst Srbije), gde je 19,6% starijih izjavilo da je doživelo neki oblik nasilja, na osnovu toga možemo da zaključimo da nasilje nad starijima predstavlja problem i da su potrebne kako preventivne mere, tako i kaznene mere kako bi se ono sprečilo. Nasilju su u skoro svim njegovim formama više izloženi stariji koji imaju niži nivo socijalnih aktivnosti, funkcionalno zavisni i hronično bolesni.

Ove godine na globalnom nivou istaknut je jedan poseban vid nasilja, koji je često neprepoznat od strane samih starijih osoba, a to je finansijsko ili ekonomsko nasilje. Na osnovu raspoloživih podataka, 5 do 10% starijih osoba širom sveta doživelo je neku vrstu finansijske eksploatacije. Međutim, često se ova vrsta zlostavljanja ne prijavljuje, delimično zbog stida i sramote od strane žrtve ili zbog njihove nemogućnosti da prijave usled kognitivnih i drugih oštećenja, sa druge strane većina studija o ovoj vrsti nasilja zasniva se na prijavljenim slučajevima. Finansijska eksploatacija ima mnogo oblika. U razvijenim zemljama, zlostavljanje često obuhvata krađe, falsifikovanje, zloupotrebu imovine i punomoćja, kao i uskraćivanje pristupa fondovima. A u osnovi ove vrste nasilja leže predrasude da starijima nisu potrebna finansijska sredstva. Ovogodišnja tema globalnog obeležavanja “Prepoznajmo i zaustavimo finansijsko zloupotrebu starijih, kao oblika kršenja ljudskih prava”. Ali mi sa ove konferencije možemo da prenesemo poruku prepoznajmo i zaustavimo sve oblike zloastavljanja starijih osoba.

Dan borbe protiv nasilja nad starijima prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog sektora.

Ujedinjene Nacije su na zasedanju Generalne Skupštine održanom 19.decembra 2011. godine u Nju Jorku rezolucijom 66/127 zvanično prepoznale zlostavljanje starijih kao javno-zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava zdravlje starijih i krši njihova ljudska prava. To je problem koji zahteva reagovanje međunarodne zajednice pa je 15. juni kao Dan borbe protiv nasilja nad starijima uvršten u kalendar Ujedinjenih nacija.