Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Održana obuka u okviru Programa borbe protiv trgovine ljudima


09/09/2019

Prema iskazanim potrebama sagledanim tokom procesa evaluacije Programa borbe protiv trgovine ljudima i prilikom licenciranja trenera, Crveni krst Srbije je, u periodu od 7. do 8. septembra 2019. godine na Zlatiboru organizovao seminar dodatne edukacije sa ciljem osposobljavanja volontera za polaganje ispita licenciranja za zvanje trenera u Programu borbe protiv trgovine ljudima.

Tokom obuke, volonteri su imali priliku da unaprede svoje znanje i veštine koje su potrebne za polaganje ispita za sertifikat o zvanju trener za vršnjačku edukaciju u okviru Programa borbe protiv trgovine ljudima.

Obuci je prisustvovalo 13 volontera iz Organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama: Vrbas, Zrenjanin, Lazarevac, Niš, Novi Beograd, Paraćin, Svilajnac, Stari grad i Subotica.